จดหมายเหตุรายเดือน มีนาคม 2017

Huawei Y6II ลดราคา 20%